Zásady ochrany osobních údajů

CO JSOU OSOBNÍ ÚDAJE:

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o osobě, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, adresa bydliště, kontaktní údaje, rodné číslo, identifikační číslo.

KDO ZPRACOVÁVÁ OSOBNÍ ÚDAJE:

HAMIROPLAST a.s. , Jiřího Šotky 1209, 271 01 Nové Strašecí, IČ:27170055, CZ 27170055

PROČ VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁ:

Za účelem realizace obchodu, dodávky a montáže výrobků a zboží, nákupu zboží a výrobků a dále vystavení potřebných smluvních a účetních dokladů (objednávky, smlouvy, faktury, apod.).

JAK DLOUHO BUDOU OSOBNÍ ÚDAJE UCHOVÁNY:

Neomezenou dobu z důvodu případné realizace záruky, nebo pro případy řešení pozáručního servisu, apod.

KDO DALŠÍ ZÍSKÁ VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE:

Vaše osobní údaje budou poskytovány pouze dalším osobám, které se podílejí na realizaci obchodu, tj. subdodavatelé (montážní firma apod., a dále státní správě a pro zákonem stanovené účely (finanční úřad, apod.)

S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře.
Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 4. 10. 2018.

Zpracovatel osobních údajů:
Ing. David Hájek
předseda správní rady HAMIROPLAST a.s.